Hartelijk bedankt voor uw donatie!

U steunt hiermee de verzorging van gedumpte, zieke, afgestane en/of mishandelde dieren.

Wenst u graag steunend lid te worden door jaarlijks een bedrag te storten?
Of word u liever meter of peter van een van onze dieren?